Lidmaatschap

Stichting Bouwsociëteit Zwolle is opgericht op initiatief van een groep architecten, bouwers, makelaars en ingenieurs.

Voorwaarden lidmaatschap

Leden van de BNA, NVM, Bouwend Nederland, NLingenieurs en BNSP kunnen lid worden van de Stichting Bouwsociëteit Zwolle. Daarnaast is het mogelijk voor projectontwikkelaars, notarissen, adviseurs e.d. lid te worden van de Bouwsociëteit Zwolle na ballotage door het bestuur. Het lidmaatschap is persoonlijk (doel is de sociëteitsgedachte, dat wil zeggen dat alleen diegenen die daadwerkelijk lid zijn, toegang hebben tot de bijeenkomsten van de Bouwsociëteit Zwolle).

Doelstelling

Bevorderen en uitwisselen van contacten tussen alle bij de bouw betrokken personen, ondernemingen, instellingen en andere belanghebbenden. Bouwsociëteit Zwolle biedt aan haar leden een platform om kennis te maken en kennis te delen. Het doel is het initiëren, onderhouden en versterken van het netwerk in de regio Zwolle.

Bijeenkomsten

Om het bovenstaande te verwezenlijken worden per seizoen vijf à zes bijeenkomsten gehouden, met een inleiding over een actueel of praktisch onderwerp. Er wordt steeds een kundige gastspreker uitgenodigd. Na de inleiding is er gelegenheid om op informele wijze van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten worden over het algemeen gehouden in het theehuis ‘De Agnietenberg’ maar ook andere aansprekende locaties worden bezocht. Naast de bijeenkomsten wordt er eens in de 2 jaar een buitenlandse studiereis georganiseerd.
Indien je niet in de gelegenheid bent om naar een bijeenkomst te komen, is het niet toegestaan een vervanger te laten gaan. Het lidmaatschap is immers persoonsgebonden.

 

Naast de bijeenkomsten wordt er eens in de 2 jaar een studiereis georganiseerd. In 2022 werd Lissabon bezocht.

 

Gastleden

Dit zijn leden voorgedragen door leden van de Bouwsociëteit Zwolle of op uitnodiging van het bestuur, zoals College van Gedeputeerde Staten Overijssel, College van Burgemeester en Wethouders van diverse gemeenten en woningbouwverenigingen. Ook leden van de Bouwsociëteit Zwolle kunnen gastleden voordragen. Dit dienen beleidsmakers, bestuurders of beslissers in de bouwbranche te zijn.

Lid worden

Wil je een lidmaatschap aanvragen, gebruik dan het formulier via onderstaande button. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Aanvraag lidmaatschap

Het lidmaatschap van Stichting Bouwsociëteit Zwolle verrijkt jouw kennis en opent deuren!