Lidmaatschap

Stichting Bouwsociëteit Zwolle is opgericht op initiatief van een groep architecten, bouwers, makelaars en ingenieurs.

Voorwaarden lidmaatschap

Leden van de BNA, NVM, Bouwend Nederland, NLingenieurs en BNSP kunnen lid worden van de Stichting Bouwsociëteit Zwolle. Daarnaast is het mogelijk voor projectontwikkelaars lid te worden van de Bouwsociëteit na ballotage door het bestuur van de Bouwsociëteit. Het lidmaatschap is persoonlijk (doel is de sociëteitsgedachte, d.w.z. dat alleen diegenen die daadwerkelijk lid zijn, toegang hebben tot de bijeenkomsten van de Bouwsociëteit Zwolle).

Doelstelling

Bevorderen en uitwisselen van contacten tussen alle bij de bouw betrokken personen, ondernemingen, instellingen, groepen en dergelijke, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bijeenkomsten

Om het bovenstaande te verwezenlijken worden per seizoen vijf à zes bijeenkomsten gehouden, met een inleiding over een actueel of praktisch onderwerp. Getracht wordt steeds een kundig gastspreker uit te nodigen. Na de inleiding is er gelegenheid om op informele wijze van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten worden over het algemeen gehouden in het theehuis ‘De Agnietenberg’.
Indien u niet in de gelegenheid bent om naar een bijeenkomst te komen, is het niet toegestaan een vervanger te laten gaan. Het lidmaatschap is immers persoonsgebonden.

Gastleden

Dit zijn leden voorgedragen door leden van de Bouwsociëteit Zwolle, of op uitnodiging van het bestuur, zoals College van Gedeputeerde Staten Overijssel, College van Burgemeester en Wethouders van diverse gemeenten. Ook leden van de Bouwsociëteit kunnen een gastlid voordragen. Dit dienen beleidsmakers, bestuurders of beslissers op de bouwmarkt te zijn.

Lid worden

Voor informatie inzake de kosten van het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Bouwsociëteit Zwolle,  info@bouwsocieteitzwolle.nl

Het lidmaatschap voor een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus, tussentijdse opzegging leidt niet tot restitutie van de contributie.
Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 1 september per mail gemeld te worden.

Het lidmaatschap van Stichting Bouwsociëteit Zwolle verrijkt uw kennis en opent deuren!