GEANNULEERD – Ledenbijeenkomst

19 mei 202000:00
locatie:

Geachte leden van de Bouwsociëteit,

Een ieder van ons ervaart de impact van het virus en de maatregelen die tegen de verspreiding worden genomen. De één ‘aan den lijve’, de ander hoort de verhalen van familie of naaste omgeving. De impact kan enorm zijn en wij wensen u daarin sterkte en een goede gezondheid toe!
Ook zakelijk hebben wij om te gaan met onzekerheid, over het algemeen teruglopende omzetten door de intelligente lockdown, onzekerheid wat de economie gaat doen op de korte en ook de langere termijn. Dat veroorzaakt zorg en spanning en wij wensen u daarin rust toe en de wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

Bij het annuleren van onze bijeenkomst op 16 maart hadden wij niet kunnen voorzien dat de impact van covid-19 zo groot zou worden. Op dit moment is er dan ook nog geen zicht op een beslissing om bijeenkomsten weer toe te staan en in de 1,5 meter samenleving is dit met onze club ook nog niet zo makkelijk geregeld.

De laatste 2 geplande bijeenkomsten, op 19 mei en 29 juni, gaan dan ook niet door.

Maar… wij houden moed!
Wij zijn bezig om te kijken hoe wij een programma voor de start van het nieuwe seizoen op 21 september kunnen organiseren en zullen u daar te zijner tijd over informeren. Ondanks dat wij elkaar nu niet gezamenlijk kunnen treffen, laten wij elkaar wel onderling opzoeken en steunen!
Namens het bestuur, jullie voorzitter,
Rick ter Velde

Lijst van aanmeldingen