Zomerbijeenkomst

06 jul 202017:30 - 20:30
locatie: De Hofvlietvilla

ZOMERBORREL

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor een afsluitende zomerborrel/BBQ bij De Hofvlietvilla!
De restricties rondom corona zijn verruimt en na 1 juli mogen grotere groepen weer bij elkaar komen, reden voor ons om de bijeenkomst toch nog door te laten gaan.
Omdat we ernaar uitzien om elkaar na een lange tijd weer te gaan zien en bij te praten hebben we geen gastspreker uitgenodigd.

Ongetwijfeld zullen jullie ook enthousiast zijn, echter de gebruikelijke begroeting zoals hand schudden en dicht bij elkaar zijn is niet mogelijk.
We vragen je dan ook met klem om voldoende afstand tot elkaar te houden en zorg te hebben voor elkaar, we vertrouwen daarbij op een ieders verantwoordelijkheid.

Vanzelfsprekend wordt er voor gezorgd dat de bijeenkomst coronaproof zal zijn, onderstaand treft u een aantal richtlijnen van De Hofvlietvilla.
Vooraf vindt een korte gezondheidscheck plaats middels een 5 vragenlijst.
Bij aankomst en gedurende de bijeenkomst de handen via aanwezige zuilen sprayen.
Gasten dienen allen te gaan zitten, zowel buiten als binnen. Lopen van en naar de barbecue en het buffet is toegestaan om daarna weer plaats te nemen.
Ook aan tafel is de 1,5 meter regel van toepassing.
Er is buiten extra sanitair aanwezig.
Meer dan anders is het nodig dat de opgavelijst overeenkomt met het daadwerkelijke aantal gasten. We gaan ervan uit dat een ieder die zich opgeeft ook komt.

Ondanks alle bovenstaande voorwaarden zijn we blij dat we elkaar weer gaan zien!

Programma
17.30 uur Ontvangst bij De Hofvlietvilla
18:00 uur Start BBQ
20:30 uur Einde

Locatie:
De Hofvlietvilla
Pannekoekendijk 6
8011 BJ ZWOLLE

Opgeven kan direct via onderstaande link en uiterlijk tot en met woensdag 1 juli.

Graag tot ziens op 6 juli!

Namens het bestuur,
Rick ter Velde

Lijst van aanmeldingen

 • F.C. van de Wetering
 • E.P. van Scheijndel
 • D. Kroese
 • R.P. Moritz
 • H. Wittingen
 • J. Huiskamp
 • G.A. van der Steeg
 • R.K. Beverwijk
 • R.N. Willemsen
 • M. Endeman
 • H.J.H. van de Ven
 • C. de Bruin
 • M. Huiskes
 • D.J. ter Velde
 • A. van den Hoorn
 • G. Jansen
 • W. Scheffer
 • S.K. Stienstra
 • Bestuur ZAP
 • H.T.A. Grobben
 • M. de Ruiter
 • G. Nijhof