Gezamenlijke bijeenkomst Bouwsociëteiten Arnhem, Stedendriehoek en Zwolle

11 nov 201916:30 - 21:00
locatie: Deventer


De kracht van Oost-Nederland: ‘Je ziet het als je het door hebt.’

Geachte leden,

Maandag 11 november wordt een bijzondere bijeenkomst!
De Bouwsociëteiten Zwolle, Arnhem en Stedendriehoek organiseren een gezamenlijke ledenbijeenkomst. Op de grens van Gelderland en Overijssel, in Steenenkamer en Deventer, agenderen we de trots en uitdagingen van ons landsdeel Oost!

Na het succes van de “Kracht van Oost” in 2016 staan we opnieuw stil bij de kracht en het karakter van Oost.
“Kracht van Oost” was een opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel, waarin zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland analyseerden. De inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd.

Oedzge Atzema, hoogleraar Economische Geografie, was één van die zes wetenschappers. Hij deed de nodige aanbevelingen waarvan “regionale economie is mensenwerk” en “ondernemers zijn het zout in de pap” zeer aansprekend zijn. Oedzge zal ons 11 november meenemen in waar we nu drie jaar later staan.

Het beeld wordt gecomplementeerd met een reflectie door de Commissarissen van de Koning van Gelderland en Overijssel, de heren J.C.G.M. (John) Berends en A.P. (Andries) Heidema. Het beeld dat zij schetsen gaat ongetwijfeld over woningdeals, regionale woningprogrammering, omgevingsvisies en Panorama Nederland. En de vraag hoe de concrete (woon)opgave voor Oost-Nederland eruit ziet en hoe we die onder de aandacht van Den Haag kunnen brengen als de (subsidie) gelden worden verdeeld.

Kortom, het beloofd een interessante en actuele avond te worden, waarin we kennismaken met de netwerken van drie bouwsociëteiten!

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 uur           Inloop bij Deventer Buitensociëteit & Bowling, Twelloseweg 1-A, Steenenkamer

17.00 uur            Welkom door Rob van Beek, Van Nimwegen Adviseurs en vz Bouwsociëteit Stedendriehoek

17.10 uur            Inleiding “Agenda Oost”  door Oedzge Atzema, hoogleraar Economische Geografie, UU

17.30 uur            Commissarissen van de Koning John Berends en Andries Heidema, blik op de “Agenda Oost”

18.00 uur            Wrap up door Rob van Beek

18.15 uur            Wandeling van Gelderland naar Overijssel

18.30 uur            Walking Diner aan de IJssel in het Sandton IJsselhotel, Worp 2, Deventer

Wij zien jullie aanmelding graag uiterlijk 1 november a.s. tegemoet!

Namens het bestuur,
Rick ter Velde

Lijst van aanmeldingen

 • M. de Ruiter
 • J. Vente
 • P. Smilde
 • S.M. Quint
 • W. Scheffer
 • D.J. ter Velde
 • H. Driesen
 • J.W. Zijffers
 • A. Berends
 • M. Kanis
 • E.P. van Scheijndel
 • G.W. Hovenberg
 • G. Winkelaar
 • J. de Boed
 • J.Z. van 't Hul
 • M. Huiskes
 • H.T.A. Grobben
 • H.J.H. van de Ven
 • D. Kroese
 • Bestuur Zwolsche Vastgoedsociëteit
 • J. Huiskamp
 • S.K. Stienstra
 • S. ter Wal
 • G.A. van der Steeg
 • R. Krist