Eindejaarsattentie

28 dec 2020 - 31 dec 202000:00
locatie:

Geachte leden,

Helaas konden we tot dusver elkaar niet zo vaak ontmoeten als we als Bouwsociëteit wel hadden gewild.
De keren dat we elkaar wel ontmoet hebben werden we gehouden aan de 1,5 meterregel.
Deze afstand willen wij als bestuur op een ludieke manier overbruggen in de vorm van een attentie. De attentie zal in week 53 aan huis bezorgd worden.

Om de attentie op de juiste plek te laten bezorgen willen we vragen of u uw naam en uw woonadres aan info@bouwsocieteitzwolle.nl wilt doorgeven.

Graag ontvangen wij uw mail uiterlijk donderdag 11 december.

Voor de volledigheid: uw adres zal alleen voor deze actie gebruikt worden.

Namens het bestuur,
Rick ter Velde

Lijst van aanmeldingen