Over Bouwsociëteit Zwolle

De Bouwsociëteit is de ontmoetingsplaats voor betrokkenen bij alle fasen van de bouw in de regio Zwolle.

De Bouwsociëteit is in mei 1987 opgericht op initiatief van BNA-architecten, bouwondernemers van Bouwend Nederland, toen NVOB, N.V.M.-makelaars en NLingenieurs.

De belangrijkste activiteit is het organiseren van een zestal bijeenkomsten per jaar.
Op de sociëteitsavonden zorgen we voor een lezing of ander programma van niveau. Daarna staat een lopend buffet klaar om onder het eten verder van gedachten te kunnen wisselen.

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst verwelkomen we ook de partners van onze (gast)leden met een feestelijk en interessant programma.

Het seizoen wordt afgesloten met een excursie naar interessante of vernieuwende projecten, met altijd mooi weer!

Lidmaatschap staat open voor leden van deze zogenaamde “bloedgroepen” alsmede projectontwikkelaars en BNSP stedenbouwkundigen.
Het bestuur beslist op grond van de lidmaatschapsvoorwaarden over toelating als lid.
Daarnaast verwelkomen wij gastleden, initiatiefnemers in de bouw, werkzaam bij o.a. overheden, woningbouwverenigingen etc.
Deze gastleden worden jaarlijks bij het begin van het seizoen uitgenodigd voor dat jaar. Leden kunnen gastleden voordragen bij het bestuur. Omdat wij de sociëteitsgedachte hoog in het vaandel hebben zijn de lidmaatschappen STRIKT PERSOONLIJK. Het sturen van vervangers is dan ook niet toegestaan. Juist daarom is onze sociëteit zo’n succes, je leert elkaar echt kennen.